Behandlingssteg


ANAMNES & UNDERSÖKNING


 

ANAMNES

Här får du berätta om dina besvär och när, var och hur du fick dina smärtor. Tidigare behandlingar, sjukdomar, mediciner och operationer skall dokumenteras . Denna del ligger som grund för undersökningen.

 

UNDERSÖKNING

Om jag inte redan har konstaterat en relevant diagnos genom intervjun görs en undersökning. Då gör jag olika ortopediska muskeltester och nervtester som ligger tillgrund för kommande behandling.

BEHANDLING

 

  

ELTERAPI

TENS, Transkutan Elektrisk NervStimulering, är en metod för smärtlindring som bygger på stimulering med svaga elektriska strömmar. 

Metoden används vid både akuta och långvariga smärttillstånd. TENS kan användas både vid så kallad nociceptiv smärta, då smärtan vanligen har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, eller i interna organ, och när smärtan är neuropatisk ellerneurogen (det vill säga smärtan härstammar från nervsystemet). TENS-smärtlindring kan användas i samband med (före och under) förlossning.


MASSAGE

Massage är bra för (nästan) alla. Idag konstaterar forskare världen över att massage påverkar det autonoma (icke viljemässiga) nervsystemet, att hormoner som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar. Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och erkänd som en av världens främsta hormonforskare, har i sin forskning kommit fram till att massage och annan beröring utlöser hormonet oxytocin, även kallat "lugn-och-ro-hormon".

Massage...
...gör spända muskler mjuka och elastiska
...ökar blodcirkulationen i musklerna
...ökar lymfcirkulationen
...stärker immunförsvaret
...har en avslappnande effekt på kroppen
...ger en djupare och lugnare andning
...ökar utsöndringen av vätska och restprodukter
...ger en ökad kroppskännedom
...motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
...har god effekt på träningsvärk
...motverkar spänningar vid smärttillstånd
...motverkar stress
...har en lugnande effekt på nervsystemet
...ökar vår koncentrationsförmåga
...ökar kroppens allmänna välbefinnande

I spända muskler kan det finnas muskelknutar som kan sända ut strålande smärtor. Dessa kallas triggerpunkter. Smärtan kan kännas i området där knuten befinner sig men också på ett helt annat ställe i kroppen. Dessa Triggerpunkter kan jag specifikt behandla med en metod som kallas pressur.


MANIPULATION

En led som är inskränkt och smärtsam får omgivande muskulatur att spänna sig. För att återställa ledrörligheten till det normala för jag leden i ett ytterläge och då kan ett knak uppstå. Med en väl genomförd förbehandling som ovan och med rätt manipulationsteknik är metoden smärtfri. Detta leder då till att exempelvis ryggskottet släpper och du kan åter ta på dig strumporna morgonen därpå utan större problem. I vissa fall när jag inte Manipulerar så använder jag mig av en teknik som kallas mobilisering. Mobilisering används för att normalisera rörligheten i lederna och bygger på passiva, rytmiska rörelser anpassade för att töja muskler, ledband och ledkapslar. Ibland kallas metoden således även för ledkapseltöjning. Mobilisering minskar även spänningar i vävnaderna och ökar cirkulationen.


MUSKELTÖJ

Spänd och förkortad muskulatur töjs för att uppnå smärtlindring och avslappning. Här ger jag även hemövningar.

FÖLJ

Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept