Vad gör en Naprapat?


Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.

Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer.

Här kan du även använda ePassi och Benify.

VAD JAG BEHANDLAR

ARBETSRELATERADE SKADORRYGG- OCH NACKBESVÄRTRÄNINGSSKADORVad gör en Naprapat?


Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.

Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Naprapatens styrka ligger i att kombinera flera olika behandlingsmetoder detta gör att det passar människor i alla åldrar.

Naprapatin utvecklades av Dr Oakley Smith i Chicago, USA, i början på 1900-talet – 1907 närmare bestämt – då Smith grundade Chicago National College of Naprapathy. Sjuttio år senare introducerades behandlingsmetoden i Sverige av min morbror Björn J:son Berg, Doctor of Naprapathy. Då han öppnade den nuvarande skolan på 70-talet.

I dag har naprapatin en stark förankring och metoden är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden. I Sverige finns cirka 900 legitimerade naprapater och varje år utför de cirka 900 naprapaterna över 1,5 miljoner behandlingar.


Tips på vad du kan göra själv

GALLERI

FÖLJ

Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept