Demingers Naprapatklinik

Välkommen till Demingers Naprapatklinik!

Kontakt

Ted Deminger Leg. Naprapat

Medlem av Svenska Naprapatförbundet

Telefon: 0735-041080

E-mail: ted.deminger@gmail.com

Adress:
Engelbrektsgatan 7
411 27 GÖTEBORG

Boka Direkt

Om Demingers Naprapatklinik

Vem är jag?

Demingers NaprapatklinikJag, Ted Deminger, gick ut min 4-åriga utbildning i Stockholm -01. Då öppnade jag även min klinik och fick min legitimation -02. Jag hade ett tidigt intresse av kroppens uppbyggnad då jag själv hade en svag rygg som jag fick förebygga genom att styrketräna för att klara av mitt jobb som lagerarbetare på Volvo Personvagnar. Av det växte intresset mer och mer, om än ganska långsamt.

Även fast jag sedan tidig ålder varit bekant med ordet naprapat då min morbror Björn J:son Berg var den person som introducerade napraptin i Sverige och startade upp naprapathögskolan, så tog det många år innan jag satte mig in i vad en naprapat gjorde i detalj. Det var till slut min morbror som tyckte att jag som person verkligen passade som naprapat. När jag väl satte mig in i vad en naprapat gör och hur man behandlar, så var det ingen tvekan om att det här yrket passade mig. Det är ett beslut som jag inte har ångrat en sekund.

Hur behandlar jag?

Jag har sedan 2001 gjort ett 1000-tals behandlingar och därmed fått en bra erfarenhet där jag tidigt kan se hur behandlingen skall läggas upp vid olika åkommor. Här på hemsidan kan du läsa mer om mina behandlingmetoder och om vanliga problemområden som jag kan hjälpa dig med. Vill du fråga något eller boka en tid så är det bara att ringa!

Om naprapati

Vad gör en Naprapat?

Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.

Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Naprapatens styrka ligger i att kombinera flera olika behandlingsmetoder detta gör att det passar människor i alla åldrar.

Naprapatin utvecklades av Dr Oakley Smith i Chicago, USA, i början på 1900-talet – 1907 närmare bestämt – då Smith grundade Chicago National College of Naprapathy. Sjuttio år senare introducerades behandlingsmetoden i Sverige av min morbror Björn J:son Berg, Doctor of Naprapathy. Då han öppnade den nuvarande skolan på 70-talet.

I dag har naprapatin en stark förankring och metoden är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden. I Sverige finns cirka 900 legitimerade naprapater och varje år utför de cirka 900 naprapaterna över 1,5 miljoner behandlingar.

Behandling

Anamnes -En kort intervju om dina besvär

Här får du berätta om dina besvär och då är det viktigt att veta när, var och hur du fick dina smärtor. Tidigare behandlingar, sjukdomar, mediciner och operationer skall dokumenteras . Denna del ligger som grund för undersökningen.

Undersökning

Om jag inte redan har konstaterat en relevant diagnos genom intervjun göres en undersökning. Då gör jag olika ortopediska muskeltester och nervtester som ligger tillgrund för kommande behandling.

Elterapi

TENS, Transkutan Elektrisk NervStimulering, är en metod för smärtlindring som bygger på stimulering med svaga elektriska strömmar. En batteridriven apparat överför via ledningar ström till plattor som sätts på kroppen.Metoden används vid både akuta och långvariga smärttillstånd. TENS kan användas både vid så kallad nociceptiv smärta, då smärtan vanligen har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, eller i interna organ, och när smärtan är neuropatisk ellerneurogen (det vill säga smärtan härstammar från nervsystemet). TENS-smärtlindring kan användas i samband med (före och under) förlossning

Massage

Massage är bra för (nästan) alla. Idag konstaterar forskare världen över att massage påverkar det autonoma (icke viljemässiga) nervsystemet, att hormoner som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar. Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och erkänd som en av världens främsta hormonforskare, har i sin forskning kommit fram till att massage och annan beröring utlöser hormonet oxytocin, även kallat "lugn-och-ro-hormon".

Massage...
...gör spända muskler mjuka och elastiska
...ökar blodcirkulationen i musklerna
...ökar lymfcirkulationen
...stärker immunförsvaret
...har en avslappnande effekt på kroppen
...ger en djupare och lugnare andning
...ökar utsöndringen av vätska och restprodukter
...ger en ökad kroppskännedom
...motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
...har god effekt på träningsvärk
...motverkar spänningar vid smärttillstånd
...motverkar stress
...har en lugnande effekt på nervsystemet
...ökar vår koncentrationsförmåga
...ökar kroppens allmänna välbefinnande

I spända muskler kan det finnas muskelknutar som kan sända ut strålande smärtor. Dessa kallas triggerpunkter. Smärtan kan kännas i området där knuten befinner sig men också på ett helt annat ställe i kroppen. Dessa Triggerpunkter kan jag specifikt behandla med en metod som kallas pressur.

Manipulation

En led som är inskränkt och smärtsam får omgivande muskulatur att spänna sig. För att återställa ledrörligheten till det normala för jag leden i ett ytterläge och då kan ett knak uppstå. Med en väl genomförd förbehandling som ovan och med rätt manipulationsteknik är metoden smärtfri. Detta leder då till att exempelvis ryggskottet släpper och du kan åter ta på dig strumporna morgonen därpå utan större proble. I vissa fall när jag inte Manipulerar så använder jag mig av en teknik som kallas mobilisering. Mobilisering används för att normalisera rörligheten i lederna och bygger på passiva, rytmiska rörelser anpassade för att töja muskler, ledband och ledkapslar. Ibland kallas metoden således även för ledkapseltöjning. Mobilisering minskar även spänningar i vävnaderna och ökar cirkulationen

Muskeltöj

Spänd och förkortad muskulatur töjs för att uppnå smärtlindring och avslappning. Här ger jag även hemövningar.

Videos

Tips vad du kan göra själv vid olika åkommor.

Ont i ryggen
Ont i nacken
Smärta vid löpträning
Smärta i nacken

© Copyright 2019 Demingers Naprapatklinik